logo
FA 12/2020 życie akademickie

Waldemar Siwiński

Rankingi bez tajemnic

Tekst prof. Macieja Duszczyka jest obszerny, wielowątkowy i wyposażony obficie w liczby. Aby nie przekształcić FA w monotematyczne wydawnictwo rankingowe, mój komentarz musi być siłą rzeczy krótki, syntetyczny i oszczędniej operujący cyframi.