logo
FA 12/2020 okolice nauki

Zbigniew Drozdowicz

Quasi-naukowe założenia i wierzenia

Do poważnych dyskusji nad żywotnością w kulturze quasi-naukowych założeń i wierzeń skłania również epikureizm. Dzisiaj poglądy Epikura z Samos (341–270 p.n.e.) zdają się interesować głównie filozofów. Jednak przez wiele stuleci stanowiły one swoiste wyzwanie nie tylko dla nich, lecz także dla chrześcijańskich teologów i przedstawicieli różnych nauk przyrodniczych.