logo
FA 12/2020 życie naukowe

Mirosław Szreder

Polemika

W związku z insynuacjami red. Marka Wrońskiego („Forum Akademickie” nr 11/2020), jakoby jedna ze stron recenzji prof. Macieja Wiatra w postępowaniu habilitacyjnym Jerzego Gwizdały została celowo spreparowana w celu nieujawniania części tekstu na tej stronie, pragnę oświadczyć, że jest ona absolutnie bezpodstawna i nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym.

Z oświadczenia mgr Sylwii Kuras, kierowniczki dziekanatu na Wydziale Zarządzania, wynika, że na skutek błędu maszyny kserującej część tekstu s. 5 recenzji prof. Macieja Wiatra mogła zostać przesłonięta przez zaciągnięcie kolejnej czystej kartki papieru. Na stronie tej wyraźnie widać, że niedokończone jest zdanie rozpoczynające drugi akapit i brakuje kolejnych numerowanych wyliczeń. Każdy czytający stronę 5 łatwo się zorientuje, że w oryginale ta strona tak wyglądać nie mogła, tym bardziej że następują po niej kolejne stronice recenzji. Czemu więc miałoby służyć ukrycie części tekstu, który nawet przy powierzchownym przeglądaniu recenzji rzuca się w oczy jako niedokończony, urwany w pół zdania? Jaki miałby być cel tego działania, skoro wiadomo było, że redakcja „Forum Akademickiego” prosi o wszystkie recenzje, bo chce je dokładnie przeczytać?

Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że dostarczyłem prorektorowi, prof. dr. hab. Krzysztofowi Bielawskiemu, w kopercie kserokopie wszystkich czterech recenzji w wymienionym przewodzie habilitacyjnym, podpisane niebieskim długopisem przez mgr Sylwię Kuras. Sugerowanie czytelnikom przez red. Wrońskiego, iż podpis kolorem czarnym na s. 5 recenzji prof. M. Wiatra świadczy o próbie spreparowania tej recenzji, jest z gruntu nieprawdziwe. Czarnym kolorem są bowiem podpisane także: s. 4 w recenzji prof. M. Wiatra, stronice 2, 3 i 7 w recenzji prof. S. Owsiaka, s. 6 w recenzji prof. K. Jajugi oraz s. 5 w recenzji prof. R. Wierzby (tu zwracam uwagę, że przekazuję wierny skan recenzji prof. Ryszarda Wierzby, jaki otrzymałem w mailu od prof. Krzysztofa Bielawskiego w dniu 10 listopada, w którym mamy najpierw 9 stron niepełnej recenzji, a potem kompletną recenzję; co ciekawe na s. 5 w niepełnej wersji jest kolor niebieski podpisu mgr Sylwii Kuras, a w wersji pełnej kolor czarny). Nie ma – moim zdaniem – innego wyjaśnienia zmienności kolorów w podpisach, jak to, że albo skaner, którym posłużono się w rektoracie, nie działał poprawnie, albo skany niektórych stron zrobiono z otrzymanych kserokopii z Wydziału Zarządzania, a pozostałych stron z kserokopii, którą – być może – wykonano w rektoracie. Dla pełnej dokumentacji przesyłam wszystkie zeskanowane recenzje w takiej postaci, w jakiej otrzymałem je od prof. Krzysztofa Bielawskiego w mailu z dnia 10 listopada br.

Dorabianie przez red. Wrońskiego spiskowej teorii do technicznych potknięć – najprawdopodobniej sprzętu, bo nie ma innego wytłumaczenia na zmienność kolorów podpisów nie tylko w recenzji prof. Wiatra, ale przede wszystkim w recenzji prof. Wierzby – uważam za niegodne i nielicujące z powagą naukowca. Tym bardziej że w ciągu kilkunastu godzin od momentu otrzymania prośby przesłałem prorektorowi Krzysztofowi Bielawskiemu skan z oryginału recenzji, będącego w posiadaniu przewodniczącego Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse na Wydziale Ekonomicznym UG.

Prof. dr hab. Mirosław Szreder,dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wróć