logo
FA 12/2020 życie naukowe

Tomasz Kizwalter

Polacy wobec nowoczesności. Spojrzenie historyka

Prawdziwą konfrontację z nowoczesnością przyniosła podległość Napoleonowi. I choć podległość ta rodziła nadzieję na odbudowę Rzeczypospolitej, to dla wielu byłych obywateli tego państwa cesarz Francuzów stał się tyranem narzucającym nowe, obce formy życia. „Nowoczesność” została wtedy trwale skojarzona z „obcością”, a późniejsze doświadczenia Polaków wzmocniły jeszcze to skojarzenie.