logo
FA 12/2020 życie naukowe

Marek Wroński

Odpowiedź dziekanowi

Rys. Sławomir Makal

Ad. 1. Oba wspomniane przez Pana Dziekana działy mieszczą się w rektoracie. Mniej jest ważne, choć ciekawe, kto przechował akta habilitacyjne wraz z decyzją Prezydium CK o uchyleniu uchwały RW Historycznego i konieczności ponownego przeprowadzenia procedury wznowienia habilitacji J. Włodarskiego. Ważne jest, że te dokumenty przyszły do Biura Rektora w maju 2020 r. i zamiast natychmiast być procedowane, zostały tam przechowane do października, czyli ponad pięć miesięcy. Co więcej, zniknęło z nich ważne i kluczowe pismo z Prezydium CK. Nowe władze UG powinny zbadać, czy doszło do zwykłego zaniedbania w tej ważnej i bulwersującej sprawie, czy też mieliśmy do czynienia z celowym ukrywaniem dokumentacji.

Ad. 2. Protokół Komisji Wydziałowej, którą powołano 5 lipca 2019 r. pod kierownictwem dr. hab. Sławomira Kościelaka, prof. UG, obecnego przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia, został podpisany przez wszystkich jej członków, przekazany ówczesnemu dziekanowi, prof. Wiesławowi Długokęckiemu, który rozesłał go członkom RW i wprowadził pod obrady. Jest to nadal ważny dokument, mimo że RW nie zagłosowała nad jego przyjęciem. Wbrew twierdzeniu Pana Dziekana prawdziwa jest informacja, że Komisja stwierdziła „obszerny zakres zapożyczeń w formie jawnego i ukrytego plagiatu” oraz wyraziła pogląd o konieczności „uznania nieważności przewodu doktorskiego”. Ta informacja znajduje się na 4 stronie „Protokołu czynności Komisji” z 28 sierpnia 2019 r. w ostatnich dziewięciu wersach tekstu, przed podpisami członków komisji.

Ad. 3. Nadal podtrzymuję, że od półtora roku sprawa unieważnienia doktoratu Józefa Włodarskiego stoi w miejscu. Aczkolwiek Rada Wydziału 5 lipca 2019 r. podjęła uchwałę „w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania doktorskiego zakończonego uchwałą z 18 kwietnia 1986 r. o nadaniu stopnia doktora Józefowi Włodarskiemu”, to jednak w treści tej uchwały napisano, że „wszczyna się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania doktorskiego”, co jest sprzeczne z sentencją uchwały. Uchwała nie ma także uzasadnienia, co powoduje, że – w mojej opinii – ma wadę prawną i najprawdopodobniej zostanie uchylona, kiedy dr hab. Józef Włodarski, prof. em. UG, zaskarży ją do WSA.

Ad. 4. Przepisy ustawy o stopniach i tytułach już wygasły, dlatego tej „skażonej” błędem uchwały RW Historii UG nie da się już poprawić przez obecną Radę Dyscypliny Historii UG. Błędów jest więcej, ale to nie jest odpowiednie miejsce, aby je ukazywać.

Mimo tego cała procedura powinna być kontynuowana, aby urbi et orbi wykazać nierzetelność naukową w dysertacji J. Włodarskiego.

Dr hab. Marek Wroński, dziennikarz,„Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej”

Wróć