logo
FA 12/2020 informacje i komentarze

Nowi profesorowie

29 września 2020 Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI FARMACEUTYCZNE: Paweł Olczyk (SUM)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Mirosław Wiatkowski (UPWr)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Andrzej Gzella (UMP), Lucyna Kapka-Skrzypczak (IMW Lublin), Monika Karczewska-Kupczewska (UMB), Katarzyna Komosińska-Vassev (SUM), Justyna Kowalska (WUM), Jacek Legutko (UJ), Teresa Małecka-Massalska (UML), Agnieszka Mądro (UML), Rafał Poręba (UMWr), Marcin Renke (GUMed), Edyta Reszka (IMP Łódź), Aleksandra Szczepankiewicz (UMP), Piotr Trojanowski (UML), Adam Wichniak (IPiN Warszawa), Jolanta Wierzba (GUMed), Magdalena Wójciak-Kosior (UML), Tomasz Zdrojewski (GUMed), Grzegorz Zieliński (WIM Warszawa)

NAUKI PRAWNE: Łukasz Błaszczak (UWr), ks. Piotr Kroczek (UP JP II), Leszek Mitrus (UJ), Jadwiga Pazdan (UKSW), Anna Tarwacka (UKSW)

NAUKI ROLNICZE: Jolanta Król (UP Lublin), Alina Kunicka-Styczyńska (PŁ), Tadeusz Siwiec (SGGW), Barbara Symanowicz (UPH Siedlce), Joanna Wyka (UPWr), Anna Żbikowska (SGGW)

NAUKI SPOŁECZNE: Maciej Mitręga (UEK), Michał Pietrzak (SGGW), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (UW), Adam Szromek (PŚ)

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE: Błażej Berkowski (UAM), Małgorzata Broda (UO), Artur Goławski (UPH Siedlce), Aleksandra Klimczak (IIiTD PAN Wrocław), Łukasz Kowalik (UW), Justyna Rogalska (UMK), Katarzyna Tońska (UW), Grzegorz Zadora (UŚ)

SZTUKA: Robert Bartel (UAP), Urszula Jankowiak (AMuz Bydgoszcz), Karolina Komasa (UAP)

8 października 2020 Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

NAUKI HUMANISTYCZNE: Joanna Czaplińska (UO), Paweł Jaworski (UWr), Daniel Kalinowski (AP Słupsk), Aleksandra Kunce (UŚ), Bożena Matuszczyk-Podgórska (UG), Hanna Ratuszna (UMK), Joanna Zach (UJ), Leszek Ziątkowski (UWr), Radosław Żurawski vel Grajewski (UŁ)

NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE: Andrzej Białowiec (UPWr), Dorota Chwieduk (PW), Marian Gieras (PW), Barbara Goszczyńska (PŚk), Katarzyna Ignatowicz (PB), Janusz Jeżewski (SBŁ – ItiAM Zabrze), Sławomir Kocira (UPL), Cezary Kozłowski (UHP Częstochowa), Marek Kułażyński (USz), Jan Macuda (AGH), Zbigniew Myczkowski (PK), Wojciech Puła (PWr), Krzysztof Schabowicz (PWr), Jacek Stefański (PG), Jan Suchanicz (UP KEN Kraków), Bartłomiej Wierzba (PRz), Ewa Wojciechowska (PG)

NAUKI MEDYCZNE I O ZDROWIU: Rafał Bartoszewski (GUMed), Mirosław Bik-Multanowski (UJ), Andrzej Bożek (SUM), Katarzyna Gruszczyńska (SUM), Hubert Huras (UJ), Miłosz Jaguszewski (GUMed), Marek Krzystanek (SUM), Cezary Kucio (AWF Katowice), Donata Kurpas (UMWr), Artur Mierzecki (PUM), Bartłomiej Perek (UMP), Grzegorz Raba (Wojewódzki Szpital, Przemyśl), Jerzy Sieńko (PUM)

NAUKI PRAWNE: Marcin Kamiński (UJ)

NAUKI SPOŁECZNE: Wioletta Kamińska (UJK Kielce), Ireneusz Kraś (UJK), Jacek Zaucha (UG)

SZTUKA: Stanisław Kotliński (AMuz Gdańsk), Arkadiusz Marcinkowski (ASz Szczecin), Paweł Paluch (URz), Maria Seremet-Dziewięcka (AMuz Kraków), Tomasz Zagórski (AMuz Poznań)

Wróć