logo
FA 12/2020 życie akademickie

Marek Misiak

Historia i przekład

W piśmiennictwie historycznym szczególnie grząskim gruntem jest oddanie w języku obcym terminów, pojęć, a zwłaszcza nazw instytucji, urzędów, zwyczajów, procesów historycznych itp.