logo
FA 12/2020 życie akademickie

Maciej Duszczyk

Czy są nam potrzebne? O rankingach uniwersyteckich słów kilka

Temat rankingów międzynarodowych był poruszany na łamach „Forum Akademickiego” wielokrotnie. Wydaje się jednak, że nie został wyczerpany, a wręcz odwrotnie – dyskusja o użyteczności i wiarygodności rankingów, także w kontekście pandemii koronawirusa, przybiera na sile.