logo
FA 12/2020 życie naukowe

Jacek Szołtysek

Antropologizacja nauki szansą na wolność naukową

Działania artystyczne przyczyniły się do dyskusji na temat statusu antropologii oraz tego, jak uprawiają ją inni. Dodatkowo zwrot postmodernistyczny, który dokonał się w łonie samej antropologii społecznej, uwidocznił jej hybrydyczny charakter. Antropologia w tym wydaniu była bricolagem nauki, sztuki i literatury.