logo
FA 11/2022 wojna jako przedmiot badań

Andrzej Szeptycki

Wojna rosyjsko-ukraińska

Szanse i zagrożenia dla polskiej nauki

Wojna rosyjsko-ukraińska 1

To nie naukowcy mają dostarczać najnowszych wiadomości, oni mają raczej analizować, komentować i interpretować to, co się dzieje, wykorzystując wiedzę, jaką dysponują.