logo
FA 11/2022 życie akademickie

Zbigniew Drozdowicz

Uczony i rodzina

Uczony i rodzina 1

Można mieć nadzieję, że funkcjonowanie w rodzinie określonych wzorców zachowań i nakłanianie dzieci do ich realizowania będą okolicznościami ułatwiającymi im podążanie drogą naukowej kariery rodziców. Problem w tym, aby dzieci nie tylko chciały je przejmować, ale i potrafiły realizować w praktyce.