logo
FA 11/2022 wojna jako przedmiot badań

Piotr Mickiewicz, Daniel D. Kasprzycki

Specyfika współczesnej wojny

Od wojny szóstej generacji do wojny nowego typu

Specyfika współczesnej wojny  1

Jawna agresja militarna powinna być podjęta dopiero w sytuacji osiągnięcia określonego poziomu destabilizacji społeczno-gospodarczej i politycznej zaatakowanego państwa.