logo
FA 11/2022 życie akademickie

Paweł Misiak

Silva rerum

Silva rerum 1

Pytanie redaktora, czy nie mógłby „przyspieszyć” proces recenzji, jest – chcę to wyrazić wprost – pozbawione sensu. Redaktor jest wobec takich sytuacji tak samo bezsilny jak autor i często tak samo sfrustrowany.