logo
FA 11/2022 z laboratoriów

Rozmowa z dr Karoliną Ćwiek-Rogalską z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, zdobywczynią grantu ERC na projekt „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945” (akronim „Spectral Recycling”), dotyczący przesiedleń w Polsce, Czechach i Słowacji po 1945 roku.

Pruskie mury i polscy osadnicy

Pruskie mury i polscy osadnicy 1

W projekcie ERC podążamy za główną hipotezą, która mówi, że rzeczy, które zostały po poprzednich mieszkańcach, działają trochę jak duchy. Nie można się ich pozbyć, przypominają o kulturze poprzedników, próbuje się z nimi wchodzić w jakiś dialog, uczy się, jak z nimi żyć, a czasami także jak je egzorcyzmować.