logo
FA 11/2022 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

Nienawiść

Sprawy zaczynają przekraczać granice bezpieczeństwa. Multimedialny słownik szkolny PWN (wersja 2.0, pod redakcją Mirosława Bańki, 2006), podaje, że: nienawiść to uczucie, jakie żywimy wobec kogoś, kogo nienawidzimy. (…) Jeśli ktoś nienawidzi jakiejś osoby, to czuje do niej bardzo silną niechęć lub wrogość i jest zdolny życzyć jej nieszczęścia lub cieszyć się jej nieszczęściem.