logo
FA 11/2022 wojna jako przedmiot badań

Michał W. Kowalski

Nauki społeczne wobec nowej wojny

Nauki społeczne wobec nowej wojny 1

Określenie granic między „cywilną” i „wojskową” działalnością naukową staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza w wielu interdyscyplinarnych projektach badawczych, wymagających współpracy naukowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy.