logo
FA 11/2022 okolice nauki

Książki nadesłane

Anna PIĄTEK, Wszyscy jesteśmy Judaszami. Zdrajca i zdrada we współczesnej literaturze hebrajskiej, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria: Studia polsko-żydowskie.

Marcin JURCZYK, Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Marek JOB, Problem antycznej teorii solarnej, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Jan SŁOMKA, Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Ryszard MIKOSZ, Wprowadzenie do prawa środowiska, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Barbara SAMBOR, Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Paweł ARMADA, Mistrzowie koncentracji. Aktualne nauki dla przyszłych humanistów, t. I–II, Wyd. Animi2, Bielsko-Biała 2022.

Krystyna CZERNI, Nowosielski na Śląsku. Sztuka Sakralna, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2022.

Rafał MILAN, Pieśń o Bogu. Poetycka teologia Bolesława Leśmiana, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Krzysztof POLIT, Władza mas. Wokół José Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2022.

W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki, red. Jerzy DUSZYŃSKI, Anna PLATER-ZYBERK, Eliza KĄCKA, PAN, Warszawa 2022.

Peter TURCHIN, Wojna i pokój, i wojna. Jak powstają i upadają imperia, tłum. Witold Falkowski, Wyd. WEI, Warszawa 2022.

Małgorzata ROWICKA, Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów, red. nauk. Janusz Kostecki, Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2022.

Ewa GĘBICKA, Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii. Pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Antoni DĘBIŃSKI, Magdalena PYTER, Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym, Instytut De Republica, Warszawa 2022.

Cezary ZALEWSKI, Henryk Sienkiewicz. Próby, Wyd. UJ, Kraków 2021.

Aldona KOBUS, Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021.

Barbara ORZEŁ, Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Dorota SKOTARCZAK, Stanisław Bareja. Jego czasy i filmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź 2022.

Anna Małgorzata KAMIŃSKA, Łukasz OPALIŃSKI, Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Barry HATTON, Lizbona. Królowa mórz, tłum. Barbara Gutowska-Nowak, Wyd. UJ, Kraków 2022, seria: MUNDUS.

Karol PIASECKI, Hiperborejczycy, czyli ludy cyrkumborealne. Tom 1-2, Wyd. Nauk. USz, Szczecin 2021, seria: Rozprawy i studia.

Anna MAJ, Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami, Wyd. UŚ, Katowice 2021.

Rafał CEKIERA, Justyna KIJONKA, Monika ŻAK, Emigracja jako doświadczenie. Studium na przykładzie migrantów powrotnych do województwa śląskiego, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Stanisław MICHALCZYK, Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Anna LICHOSIK, Pośrednie nabycie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Wyd. UŚ, Katowice 2022.

Anna WINKLER, Konieczność rewolucji? Marksiści francuscy wobec wydarzeń maja i czerwca 1968, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2021, seria: Monografie FNP.

Peter SARRIS, Bizancjum, tłum. Andrzej Kompa, Wyd. UŁ, Łódź 2022.

Wróć