logo
FA 11/2021 życie akademickie

Stanisław Bednarek

Zarys patologii covidogenicznych

Zarys patologii covidogenicznych  1

Technologie informacyjne stwarzają nie tylko wiele nowych możliwości i ułatwiają życie, ale również powodują szereg niekorzystnych zjawisk społecznych i mają istotne wady. Jednym z tych zjawisk jest pojawienie się nowej grupy przestępstw popełnianych przy użyciu tych technologii, nazywanych cyberprzestępczością. Przykładem jest włamanie dokonane przez hakerów do jednego z portali edukacyjnych i zamieszczenie tam treści o charakterze pornograficznym.