logo
FA 11/2021 felietony

Piotr Müldner-Nieckowski

W sprawie podyplomowego stażu lekarskiego

Kiedy otrzymywałem dyplom lekarza, 52 lata temu (tak, tak!), miałem w Polsce 173 tysiące nowych kolegów, co dawało średnią 5,29 lekarza na 1000 mieszkańców. Dziś ocenia się, że mamy ledwie 2,4 lekarza na 1000. Tak podano w rankingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Daje to nam miejsce gdzieś między Meksykiem a Turcją i Kolumbią i stawia naszą służbę zdrowia na szarym końcu cywilizowanego świata.