logo
FA 11/2021 życie akademickie

Rozmowa z dr. Leszkiem Rymarowiczem, nadinspektorem pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie

Umowy z klauzulą

Umowy z klauzulą 1

Nie sposób uznać, iż zatrudnianie nauczyciela akademickiego na okres 8 lat akademickich ma służyć „zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania”, co jest wszak warunkiem sine qua non analizowanej regulacji.