logo
FA 11/2021 życie akademickie

Andrzej Kwiatkowski

Tworzenie uczelni akademickich

Samotność uczonych w morzu ustawowego bezprawia

Tworzenie uczelni akademickich  1

Wola polityczna ma decydujące znaczenie, tym niemniej uczelnie muszą być przekształcane w warunkach pewnego minimum moralności, równości szans, sprawiedliwości.