logo
FA 11/2021 życie akademickie

Dariusz Rott

Po trzech latach istnienia

Wokół monografii „Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki”

Po trzech latach istnienia 1

Spore były obawy środowiska przed wprowadzeniem nowego organu uczelni, jak się dzisiaj wydaje, w dużej mierze nieuzasadnione.