logo
FA 11/2021 felietony

Leszek Szaruga

Na zachodzie są zmiany

Na zachodzie są zmiany 1

Życie w przestrzeni kształtowanej przez dyskurs polityczny rozgrywa się, najogólniej rzecz ujmując, na osi zachód-wschód: patrząc na mapy raczej spoglądamy w lewo i w prawo niż z góry w dół lub odwrotnie, choć oczywiście zdarzają się epizody narracyjne zwracające uwagę na napięcia między „bogatą północą” i „biednym południem”, bądź, zwłaszcza w odniesieniu do Europy, „słonecznym południem” i „mroczną północą”. Można nawet mówić tu o odruchach ukształtowanych przez polityczną tresurę.