logo
FA 11/2021 informacje i komentarze

Piotr Kieraciński

Na ostrzu noża

Konflikt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nie wygasa, mimo, że rektor Borek zamienił już ponad 480 umów czasowych na umowy na czas nieokreślony. Postanowiliśmy się przyjrzeć dokładnie, jak oceniają tę sytuację związki zawodowe „Solidarność” i „Inicjatywa Pracownicza” (wypowiedzi profesorów Józefa Brynkusa i Niny Pluty poniżej), a także jak wygląda sytuacja w innych polskich uczelniach. Dane z bazy POL-on dostarczył nam Ośrodek Przetwarzania Informacji – niosą one interesujące informacje, z których wynika, że problem ogromnej liczby zatrudnieni nauczycieli akademickich na umowach czasowych nie dotyczy jedynie krakowskiej uczelni pedagogicznej (tekst na str. 48). Ponadto dr Leszek Rymarowicz, nadinspektor pracy, który prowadził kontrolę w UPK, wypowiedział się dla „Forum Akademickiego” na temat warunków zatrudniania na umowach czasowych w uczelniach. Znajdą tam Państwo uwagi, które mogą się przydać w realizacji polityki kadrowej w uczelniach (wywiad na str. 46).

Piotr Kieraciński

Wróć