logo
FA 11/2021 życie naukowe

Marcin Wójcik

Ludzka twarz geografii

Ludzka twarz geografii 1

Geografia człowieka musi podejmować dialog i dyskusję z naukami społecznymi, a tym samym odnosić się do przemian orientacji, koncepcji filozoficznych i teoretycznych. Decyduje to o dojrzałości teoretyczno-metodologicznej dyscypliny i stwarza możliwość dyskusji.