logo
FA 11/2021 w stronę historii

Piotr Hübner

Ludzie systemu

Ludzie systemu 1

Na wzór ZSRS – jeszcze przed 1948 rokiem – zaczęto budować system partyjnego zarządzania nauką. Miał on początkowo charakter niesformalizowany i skryty. Wybrane dyscypliny nauki, mające znaczenie ideologiczne, poddano nadzorowi „kierowników frontu nauki”.