logo
FA 11/2021 informacje i komentarze

Książka o Kołakowskim z Nagrodą Długosza

Książka o Kołakowskim z Nagrodą Długosza 1

Fot. Targi w Krakowie

W pierwszym dniu 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, 14 października 2021 r., ogłoszono nazwisko laureata 24. Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza, którego celem jest popularyzacja książek naukowych i popularnonaukowych z obszaru szeroko rozumianej humanistyki. Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł otrzymał Zbigniew Mentzel, autor książki Kołakowski. Czytanie świata. Biografia, opublikowanej przez Wydawnictwo Znak. Wyboru dokonało jury pod przewodnictwem prof. Władysława Stróżewskiego. W jego skład wchodzą: historyk prof. Andrzej Chwalba; prof. Andrzej Mączyński, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. Ryszard Nycz, teoretyk i historyk literatury; prof. Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. Leszek Polony, muzykolog oraz prof. Piotr Sztompka, socjolog.

Ten ostatni wygłosił laudację, którą podsumował słowami: „…zaproponowałem alternatywny tytuł Czytanie Kołakowskiego. Czytanie przez Zbigniewa Mentzela to czytanie wnikliwe i krytyczne, to swoista rozmowa, debata, czasem spór ze swoim mistrzem. I tych wszystkich walorów zupełnie wystarczy, aby uznać biografię wielkiego polskiego intelektualisty za nie tylko pionierską, ale wybitną i dać temu wyraz w postaci Nagrody im. Długosza za ważny wkład do polskiej humanistyki”.

Książka o Kołakowskim z Nagrodą Długosza 2

Fot. Targi w Krakowie

Do konkursu o Nagrodę Długosza zgłoszono w tym roku 38 książek. Oprócz zwycięskiej pracy nominowano do nagrody także 9 innych pozycji: Jakuba Banasiaka Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2020); Wiki Filipowicz Przy stole z królem. Jak ucztowano na królewskim dworze (Znak Horyzont, Kraków 2020); Tomasza Kizwaltera Polska nowoczesność. Genealogia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020); Iwony Lindstedt Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2020); Anny Marciniak-Kajzer Rzeczy ludzi średniowiecza. W domu (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020); Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020); Jerzego W. Ochmańskiego Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020); Miłosza Stelmacha Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020); Przemysława Urbańczyka Trudna historia zwłok. Tom 1: Wrócisz do ziemi (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020).

Warto zauważyć, że aż 7 nominowanych książek zostało opublikowanych przez wydawnictwa uczelniane, w tym dwie przez Wydawnictwo UMK w Toruniu (książka M. Stelmacha w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), które także w poprzednich latach odnotowało sukcesy w tym konkursie.

Książka o Kołakowskim z Nagrodą Długosza 3

Fot. Targi w Krakowie

Nagroda Gaudeamus 2021

Drugiego dnia Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, 15 października, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych ogłosiło werdykt w Konkursie o Nagrodę Gaudeamus, którego celem jest promowanie i wyróżnienie uczelnianych oficyn wydawniczych za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych.

Nagrodę GAUDEAMUS otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za opracowaną przez Sławomira M. Nowinowskiego, R. Stobieckiego, A. Brzezińską i M. Przybysz-Gralewską książkę „Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. Nagrodę Targów w Krakowie dla pracy naukowej otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za książkę Katarzyny Schmidt-Przewoźnej Barwienie metodami naturalnymi. Rośliny barwierskie i ich potencjał.

Książka o Kołakowskim z Nagrodą Długosza 4

Publikacje o górach

Wydawnictwa naukowe znalazły się też w gronie laureatów 6. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, zorganizowanego przez Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie. Na konkurs 45 wydawców z 8 krajów nadesłało 116 książek, czasopism i map.

Pierwsze miejsce w kategorii „Przewodniki” zajęła trzytomowa, wieloautorska praca Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny, opublikowana przez Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W kategorii „Atlasy, encyklopedie, słowniki” 3. miejsce zajął Atlas biblijny opublikowany wspólnie przez Wydawnictwo „Bernardinum” z Pelplina oraz Instytut Geodezji i Kartografii z Warszawy. Za monografię Jacka Suchodolskiego Architektura schronisk i zajazdów w Dolinie Dzikiej Orlicy na pograniczu polsko-czeskim wyróżniono Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

Drugie miejsce w kategorii „Czasopisma” zdobył 60. numer Almanachu Karpackiego „Płaj” wydawanego przez Towarzystwo Karpackie, a zainicjowanego i od początku redagowanego przez niestrudzonego Andrzeja Wielochę. Opublikowano w nim wiele unikalnych prac relacjonujących ważne ustalenia o charakterze naukowym, np. z zakresie onomastyki czy historii, które znacząco wykraczały swoim charakterem poza zwykłą popularyzację. W tym sensie „Płaj” można uznać za czasopismo referencyjne w wielu obszarach wiedzy o Karpatach. Niestety, może się okazać, że jest to ostatni numer tego niezwykle zasłużonego dla upowszechniania tematyki karpackiej periodyku.

Wróć