logo
FA 11/2021 sedno sprawy

Jolanta Szczepaniak

Czy w ministerialnym wykazie są drapieżne konferencje?

Czy w ministerialnym wykazie są drapieżne konferencje? 1

Gwałtowny rozkwit drapieżnych wydawców pojawił się tam, gdzie system szkolnictwa wyższego kładł nadmierny nacisk na publikowanie i przewidywał gratyfikacje dla naukowców za liczbę publikacji lub wystąpień, a nie za ich jakość.