logo
FA 11/2021 życie naukowe

Zbigniew Drozdowicz

Być recenzentem

Być recenzentem 1

Niejednokrotnie do kierowanego przeze mnie wydawnictwa trafiały recenzje monografii, które charakteryzowały się nie tylko znaczną lapidarnością, ale także ogólnikowością, a jeśli już pojawiały się w nich krytyczne uwagi, to dotyczyły kwestii drugorzędnych lub wręcz marginalnych.