logo
FA 11/2021 informacje i komentarze

Wydarzenia

Nie tylko dla archeologów

ATENY Otwarto siedzibę Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. To jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której zadaniem ma być promowanie osiągnięć naukowych i kultury polskiej. W tym celu uruchomione zostaną dwa programy: naukowy i kulturalny, na które składać się będą wykłady, seminaria, wystawy, wieczory autorskie, szkoły letnie i inne wydarzenia. Ich realizacji służyć będzie apartament w samym centrum Aten, z główną salą, pełniącą funkcję biblioteki, ale także przygotowaną do organizacji spotkań, oraz trzema pokojami gościnnymi. Zgodnie z prawem badania w Grecji mogą samodzielnie prowadzić jedynie naukowcy z tych krajów, które otworzyły tam swój instytut („szkołę zagraniczną”). Dotychczas Polacy mogli być członkami zespołów naukowych, ale bez prawa kierowania nimi. PIAA to osiemnasta „szkoła zagraniczna w Atenach”.

Wydarzenia 1

Fot. Rafał Opalski

Śląskie Nagrody Naukowe

KATOWICE Podczas gali inaugurującej Śląski Festiwal Nauki uhonorowano badaczy i twórców, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki oraz mają wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę w kraju i za granicą. W tym roku nominowano 40 osób, spośród których kapituła pod przewodnictwem prof. Marka Pawełczyka wybrała ośmioro laureatów: historyka prof. Ryszarda Kaczmarka (Uniwersytet Śląski), specjalistę od metod numerycznych w technice cieplnej prof. Ryszarda Białeckiego (Politechnika Śląska), kardiologa prof. Zbigniewa Gąsiora (Śląski Uniwersytet Medyczny), chemika prof. Piotra Bałczewskiego (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), badacza siły i mocy mięśniowej dr. Michała Krzysztofika (AWF w Katowicach), projektanta plakatów i grafik prof. Mariana Oslislo (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), eksperta od nowoczesnych materiałów magnetycznie miękkich dr. hab. inż. Krzysztofa Chwastka (Politechnika Częstochowska), ekonomistę prof. Tadeusza Trzaskalika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Wszyscy otrzymali nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł.

Doktorat h.c. – prof. Zygmunt Litwińczuk

Wydarzenia 2

Fot. Jerzy Undro

SZCZECIN Były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Zygmunt Litwińczuk, otrzymał tytuł doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne, ogromny wkład w rozwój i promocję badań, w szczególności za zasługi dla Akademii Rolniczej i ZUT w zakresie współpracy i kształcenia kadry naukowej”. Jest 60 d.h.c. szczecińskiej uczelni. Jego działalność naukowa dotyczy m.in. zagadnień z zakresu hodowli bydła i oceny jakości produktów zwierzęcych. Przyczynił się do restytucji rodzimej rasy bydła białogrzbietego. Wcześniej najwyższą godność akademicką przyznały mu: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, gdzie przez 10 lat kierował Katedrą Hodowli Bydła i Oceny Mleka, a także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Hispaniści z orderami

Wydarzenia 3

Fot. Ambasada Hiszpanii w Warszawie

WARSZAWA Trzech polskich hispanistów zostało odznaczonych Orderem Izabeli Katolickiej przyznawanym za cywilne zasługi dla dobra Hiszpanii lub wkład w przyjazne stosunki i współpracę z Hiszpanią na arenie międzynarodowej. Prof. Piotr Sawicki jest twórcą iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzięki jego wysiłkom w 1990 r. stała się ona odrębnym kierunkiem studiów. Dr hab. Cezary Taracha (na fot.) kieruje Katedrą Historii i Kultury Języka Hiszpańskiego w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. prof. Andrzej Witko, uznawany za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej, kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowożytnej na Wydziale Historii Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Orden de Isabel la Católica został ustanowiony w 1815 r. przez króla Ferdynanda VII dla upamiętnienia Izabeli I Katolickiej, królowej Kastylii-Leónu i Aragonii.

Zachodniopomorscy nobliści

Wydarzenia 4

Fot. UMWZ

SZCZECIN Nagrodę promującą najwybitniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego otrzymali w tym roku: prof. Jörg Hackmann (Uniwersytet Szczeciński), dr Xin Wen (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PKosz (Politechnika Koszalińska), dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. Andrzej Ossowski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) prof. Leszek Chybowski (Akademia Morska w Szczecinie), prof. Kamil Kuskowski (Akademia Sztuki w Szczecinie). Wyróżnienia, zwane Zachodniopomorskimi Noblami, wręczane są od 2001 roku autorom publikacji w wysoko notowanych czasopismach oraz wdrożonych lub sprzedanych patentów.

Doktorat h.c. – Antoni Piechniczek

Wydarzenia 5

Fot. AWF Katowice

KATOWICE Były trener piłkarskiej reprezentacji Polski otrzymał 19 października tytuł doktora honoris causa katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Uhonorowano go za „wybitne osiągnięcia trenerskie, niekwestionowany i olbrzymi wkład w rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej, imponującą aktywność organizacyjną i społeczną oraz wieloletnią pracę dydaktyczną na rzecz kształcenia kadr instruktorskich i trenerskich w AWF w Katowicach”. Z uczelnią Piechniczek związany jest od ponad 30 lat. Dwukrotnie wprowadził polską reprezentację do mundialu: w 1982 r. zajął z nią 3 miejsce, a w 1986 r. jego zespół zakończył udział na 1/8 finału. W latach 1981-86 i 1996-97 pod jego kierunkiem Polacy rozegrali 74 spotkania, z których 26 wygrali. Prowadził także narodowe zespoły Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Doktorat h.c. – prof. Marek Pijarowski

Wydarzenia 6

Fot. Filharmonia Szczecińska

WROCŁAW Prof. Marek Pijarowski, jeden z czołowych polskich dyrygentów, obchodzący w tym roku półwiecze działalności artystycznej, otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Od wielu lat związany jest z wrocławską uczelnią, w której prowadzi klasę dyrygentury, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Katedry Dyrygentury. Wcześniej był prorektorem wrocławskiej AMuz. W latach 2006–2019 prowadził klasę dyrygentury w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1974 do 2002 r. był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Wrocławskiej. Przez kolejne trzy lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego i pierwszego dyrygenta Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi. W ostatnich 13 latach był dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu.

Doktorat h.c. – prof. Bogdan Wojciszke

Wydarzenia 7

Fot. UKW

BYDGOSZCZ Badacz procesu społecznego został uhonorowany najwyższą godnością akademicką przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Prof. Bogdan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS zajmuje się spostrzeganiem interpersonalnym, zgodnością zachowania z wartościami, strukturą cech osobowości jako kategorii umysłowych, procesami oceniania ludzi, dynamiką uczuć w bliskim związku dwojga ludzi, godnością i produktywnością jako wartościami etycznymi współczesnych Polaków, poglądami na świat społeczny oraz konstrukcją narzędzi psychometrycznych. Kierował Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Psychologii PAN. W latach 2007–2013 pełnił funkcję dziekana Wydziału SWPS w Sopocie, z którym jest związany do dziś. Za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego otrzymał w 2016 r. Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Kotecki

Wydarzenia 8

Fot. Jacek Okarmus

KRAKÓW Wybitny polski agronom, specjalista z zakresu szczegółowej uprawy roślin, został 15 października doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tytuł przyznano w dowód wdzięczności za jego wieloletnią współpracę z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym URK, a konkretnie Katedrą Agroekologii Produkcji Roślinnej. Pod jego kierownictwem prowadzony był m.in. projekt naukowy z zakresu uprawy roślin strączkowych (soi i grochu). Prof. Kotecki kieruje Instytutem Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalizuje się w agrotechnice roślin strączkowych z uwzględnieniem uprawy współrzędnej ze zbożami, rzepaku ozimego i jarego, genetycznie modyfikowanego lnu oleistego i włóknistego wykorzystywanego na cele biomedyczne oraz miskanta olbrzymiego uprawianego na cele energetyczne i pozaenergetyczne.

Premierowe wyróżnienie

Wydarzenia 9

Fot, Zbigniew Wszeborowski

GDAŃSK Prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał Nagrodę i Medal im. prof. Romana Kaliszana. Doceniono opracowane przez niego nowej generacji modulatory receptorów ośrodkowego układu nerwowego do terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. Laureat jest także twórcą nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja. Nagrodę im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, ustanowiły w ub.r. Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Nowy szef ekonomistów

Wydarzenia 10

Fot. Arch. prywatne

WARSZAWA/POZNAŃ Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zastąpił prof. Elżbietę Mączyńską ze Szkoły Głównej Handlowej, która pełniła tę funkcję od 2005 roku. Prof. Gorynia jest dziewiątym prezesem PTE od momentu powstania organizacji w 1921 roku. W swoich pracach badawczych zajmuje się konkurencyjnością przedsiębiorstw, strategiami przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategiami inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansją firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomią oraz polityką wspierania konkurencyjności. W latach 2008–2016 był rektorem UEP.

Medale za doradzanie

WARSZAWA Członkowie interdyscyplinarnego Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN zostali uhonorowani Medalami PAN im. Mikołaja Kopernika. Doceniono ich za opracowanie kompendium wiedzy o koronawirusie SARS-CoV-2 i chorobie COVID-19 oraz przygotowanie 21 stanowisk dotyczących różnych aspektów epidemii. Zespół działa od czerwca 2020 r. Naukowcy monitorują sytuację epidemiczną, śledzą możliwe scenariusze i formułują zalecenia, np. w sprawie obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. W swoich stanowiskach pisali też m.in. o wpływie pandemii na grupy mniejszościowe, szerszym dostępie do danych czy konsekwencjach pandemii dla zdrowia psychicznego (szerzej o pracy Zespołu w numerze 2/2021 FA). Medal PAN im. Mikołaja Kopernika przyznawany jest za wybitne osiągnięcia zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym, którzy nie są krajowymi członkami PAN. Otrzymali go: prof. Krzysztof Pyrć, dr hab. Magdalena Rosińska, dr hab. Tomasz Smiatacz, dr Aneta Afelt, dr hab. Anna Ochab-Marcinek, prof. Radosław Owczuk, dr Wojciech Paczos, dr Anna Plater-Zyberk. W skład zespołu wchodzą również profesorowie będący członkami PAN: Małgorzata Kossowska i Andrzej Rychard.

Pierwszy taki obraz

Wydarzenia 11

Fot. UJ

KRAKÓW Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskali pierwszy na świecie trójfotonowy obraz tomograficzny PET. Wykonano go za pomocą tomografu J-PET skonstruowanego w Instytucie Fizyki UJ przez zespół prof. Pawła Moskala. To prototyp urządzenia do obrazowania medycznego metodą Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, które łączy w sobie możliwość jednoczesnego skanowania całego ciała z niekonwencjonalnymi trybami obrazowania. Jednym z nich jest wyznaczanie przestrzennego rozkładu właściwości egzotycznych atomów pozytonium (stanów związanych elektronu i pozytonu), które są produkowane w ciele pacjenta podczas badania PET. Otwiera to nowe możliwości diagnozowania nowotworów, a także umożliwia testowanie symetrii między materią i antymaterią.

Zbadali jakość wody w Wiśle

Wydarzenia 12

Fot. Marek Grucka

KATOWICE Trzynaście dni, prawie 1000 km, ponad 100 pobranych próbek do analizy – tak w skrócie wyglądała wyprawa naukowo-badawcza „Czysta Wisła? Why Not?”, w której uczestniczyli eksperci ze Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego. Naukowcy płynęli od Zbiornika Goczałkowickiego aż po Zatokę Gdańską. W trakcie spływu analizowali bezpośrednio 12 parametrów wody, m.in. barwniki świadczące o obecności glonów i sinic, przewodność, zawartość tlenu w wodzie, substancje organiczne rozpuszczone w wodzie. Pobrali również próbki do analiz laboratoryjnych, w tym na obecność organizmów fitobentosowych i planktonowych. Opracowany na ich podstawie raport pozwoli wskazać rozwiązania, dzięki którym wody Wisły staną się czystsze i przez to bezpieczniejsze. Badania dostarczą ponadto argumentów za i przeciw praktykom regulowania koryt rzecznych w Polsce. Naukowcy chcą docelowo stworzyć sieć analizy jakości wód różnych europejskich rzek.

Doktorat h.c. – prof. Yuri Oganessian

Wydarzenia 13

Fot. Arch. prywatne

LUBLIN Uznany w środowisku międzynarodowym fizyk, lider badań nad jądrami superciężkimi, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia naukowe prowadzące do odkrycia nowych superciężkich pierwiastków chemicznych i ich izotopów oraz za owocną, trwającą blisko pół wieku, współpracę z Instytutem Fizyki UMCS. Prof. Oganessian zajmuje się syntezą i badaniem właściwości jąder atomowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechanizmu reakcji jądrowych oraz procesu rozszczepienia jąder atomowych, reakcji i właściwości jąder dalekich od stabilności, fizyki i techniki akceleratorów ciężkich jonów. Od 1958 r. pracuje w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy. Kieruje tam Laboratorium Reakcji Jądrowych im. Flerowa, w którym dokonano m.in. syntezy jąder pięciu najcięższych pierwiastków o liczbie atomowej powyżej 114: flerowa, moskowa, liwermoru, tenesu i oganesonu.

Doktorat h.c. – prof. Wojciech Żurek

Wydarzenia 14

Fot. Jerzy Sawicz

KRAKÓW Specjalista w dziedzinie fizyki kwantowej z Los Alamos National Laboratory został doktorem honoris causa dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczony od 1981 roku prowadzi badania nad zjawiskami dekoherencji, w których wyjaśnia, jak własności klasyczne obserwowanego świata wyłaniają się w wyniku oddziaływań i korelacji układu kwantowego z innymi układami otoczenia. Udowodnił niemożność replikowania („klonowania”) nieznanych stanów kwantowych, co stanowi współcześnie podstawę kwantowej kryptografii i kwantowego przekazu informacji. Rozwinął także teorię dynamicznych przejść fazowych i podanie mechanizmu (Kibble’a – Żurka) pojawiania się w nich defektów topologicznych.

Laury dla eksploratorów

Wydarzenia 15

Fot. UM w Łęczycy

ŁAŃCUT Troje badaczy otrzymało Nagrodę im. Benedykta Polaka, przyznawaną od 2015 roku za wybitne osiągnięcia eksploracyjne i badawcze. Laureatami zostali: dr inż. Wojciech Kołłątaj – konserwator zabytków związany z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Hacer Topaktaş Üstüner – wybitna badaczka dziejów stosunków turecko-polskich kierująca Zakładem Języka Polskiego na Uniwersytecie Stambulskim, oraz prof. David Frick – znakomity znawca polskiej literatury i historii z Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Berkeley. Wyróżniono doktoranta Macieja Grzelczyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureata programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Diamentowy Grant”, który podczas swych badań w Tanzanii dotarł do nieznanych wcześniej malowideł naskalnych (więcej na temat badań M. Grzelczyka w FA 7-8/2018).

Agrofizycy w EPNOE

LUBLIN Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN dołączył do European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE). To stowarzyszenie non-profit promujące badania, edukację i transfer wiedzy między środowiskiem akademickim, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim we wszystkich dziedzinach związanych z nauką i technologią polisacharydów. Reprezentujący IA PAN Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, kierowany przez prof. Artura Zdunka, zajmuje się badaniem struktury i funkcjonalności polisacharydów ściany komórkowej, np. pektyn, hemicelulozy i celulozy, w celu zapewnienia wysokiej jakości owoców i warzyw oraz pozyskania nowych bioproduktów do zastosowań spożywczych i niespożywczych. IA PAN to czwarta instytucja z Polski będąca członkiem EPNOE (po Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie).

Symulacje biznesowe

Wydarzenia 16

Fot. UEWr

WROCŁAW Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwarto Centrum Symulacji Procesów Biznesowych. To interaktywna pracownia komputerowa, służąca do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Obiekt będzie wykorzystywany także do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego uniwersytetu jako interaktywne środowisko symulacyjne. Budynek ma konstrukcję modułową złożoną z dziewięciu połączonych ze sobą kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych. Wydzielono w nim dwie strefy użytkowe. Pierwsza służy tworzeniu modeli procesów. W drugiej zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu specjalnych gogli uczestnik weźmie aktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych dotyczących obszarów: produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także procesów administracyjnych i handlowych.

WIB stawia na mRNA

WROCŁAW Opracowaniem nowych metod leczenia nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA zajmą się naukowcy skupieni w konsorcjum, które wygrało pierwszy konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego. W naborze złożono 12 wniosków. Rekomendację ekspertów, którzy podkreślili duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, stanowiącą obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju, otrzymał projekt kierowany przez prof. Andrzeja Dziembowskiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Będzie pracował wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na realizację badań otrzymali prawie 70 mln zł. WIB to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce. Finansuje badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Młodzi artyści, do dzieła!

Wydarzenia 17

Fot. PWSW

PRZEMYŚL W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej otwarto Centrum Sztuk Projektowych. Jednostka działa w strukturze Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW. Prace nad jej utworzeniem rozpoczęły się latem 2019 roku. Pochłonęły ponad 3,6 mln zł. Na powierzchni 1200 m2 mieści się siedem pracowni: trzy komputerowe (modelowania 2D i 3D oraz wizualizacji architektonicznej), malarska, projektowania architektury wnętrz, fotograficzna i grafiki warsztatowej. Zakupiono do nich m.in. profesjonalne oprogramowania do grafiki 2D i 3D, animacji, wizualizacji i obrazowania wnętrz, skaner 3D, drukarkę 3D, laserowy ploter. Ponadto jest sala audiowizualna i galeria „Świetlik”, w której prezentowane są prace studentów. Centrum będzie służyć głównie studentom architektury wnętrz i projektowania graficznego.

Nagroda dla badaczki z Białorusi

Wydarzenia 18

Fot. Łukasz Nowicki

BIAŁYSTOK Dr Katsiaryna Kryvichanina otrzymała Nagrodę im. Lwa Sapiehy przyznawaną za zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po raz pierwszy od 15 lat wyróżnienie wręczono poza Warszawą. Laureatka rok temu została zwolniona z Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi za sprzeciw wobec traktowania obywateli przez władze tego kraju i łamanie praw obywatelskich. W sferze jej zainteresowań naukowych znajduje się kwestia przezwyciężenia skutków awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wraz z nią nagrodę odebrał także ubiegłoroczny laureat dr Ihar Melnikau. Inicjatorami ustanowienia Nagrody im. Lwa Sapiehy były: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.

Opracował Mariusz Karwowski

Współpraca: Aneta Adamska, Katarzyna Dziedzik, Piotr Karwowski, Ewelina Kasperska, Małgorzata Kłoskowicz, Mariusz Kopiejka, Anna Korzekwa-Józefowicz, Agnieszka Książkiewicz, Mateusz Lipka, Izabella Majewska, Jolanta Nowacka, Joanna Polak, Joanna Śliwińska, Tomasz Zieliński

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowejwww.forumakademickie.pl

oraz na naszych profilach na Facebookui na Twitterze

Wróć