logo
FA 11/2020 życie naukowe

Aleksander Woźny

Zrozumieć pacjenta

Środków do interpretacji tekstów zmąconych chorobą, cierpieniem i strachem dostarczają literaturoznawstwo i antropologia kultury. To te dyscypliny humanistyki oferują bogaty ich repertuar, umożliwiając dotarcie do każdej narracji, do każdego sposobu ludzkiej ekspresji, szczególnie tej ukrytej w cierpieniu.