logo
FA 11/2020 wizerunek humanisty

Mariola Wilczak

Wiedza, która wspiera społeczeństwo. Kilka uwag o promocji humanistyki

Jesteśmy w momencie, gdy nie pytamy już o to, czy warto promować badania humanistyczne, ale o to, jak to robić. Wypracowanie narzędzi promocji to zadanie, którego coraz częściej podejmują się, czasem w sposób bardzo przemyślany i planowy, a czasem jeszcze nieco intuicyjnie, instytucje prowadzące działalność naukowo-dydaktyczną.