logo
FA 11/2020 życie naukowe

Tomasz Koczorowski

Sztuczne cytochromy. Nowoczesne narzędzie do tworzenia leków

Uzyskanie wydajnego i selektywnego katalizatora przemian metabolicznych umożliwiłoby w dalszej kolejności opracowanie sztucznego cytochromu i tym samym prowadzenie badań nad metabolizmem wątrobowym nowych potencjalnych leków w warunkach laboratoryjnych, bez udziału żywych komórek i zwierząt.