logo
FA 11/2020 Felietony

Henryk Grabowski

O wyższości człowieczeństwa nad inteligencją

Wystarczająco długo żyję, żeby na swej drodze spotkać zarówno ludzi wybitnie, jak i mniej niż przeciętnie inteligentnych. Większość, do której – jak sądzę – i ja należę, zapewne mieści się, zgodnie z normalnym rozkładem cech w populacji, w obrębie jednego odchylenia standardowego od średniej (ok. 68%).