logo
FA 11/2020 wizerunek humanisty

Aneta Drabek, Magdalena Bemke-Świtilnik

O wykazach, punktozie i polskich czasopismach humanistycznych

Tematem numeru jest komunikacja naukowa w humanistyce, współczesne polskie humanistyczne czasopisma naukowe i obecność humanistyki w świadomości społecznej.

Wydana cztery lata temu monografia (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dowodziła tezy, że humanistyka nie wypracowała metod promocji badań, jest nieobecna w publicznym dyskursie, co wpływa na negatywny obraz badań humanistycznych w mediach i przekonanie, że są one mniej poważne niż nauki ścisłe. Co się zmieniło w ciągu tych kilku lat? Czy humaniści poprawiają swój wizerunek? Jak się komunikują z otoczeniem? Czy humanistyka jest medialna? Jakie bariery utrudniają upowszechnianie badań humanistycznych? Jak powinna działać komunikacja wiedzy w humanistyce?

Zaproszonych przez nas autorów interesują kwestie tworzenia nowych czasopism, wizje ich funkcjonowania, nowe sposoby promocji, polityka państwa wobec czasopiśmiennictwa humanistycznego, praktykowane w środowisku akademickim formy promocji badań humanistycznych. Zapraszamy do lektury.

(fig)