logo
FA 11/2020 w stronę historii

Piotr Hübner

O podstawach samoorganizacji społeczeństwa

„Wiedza w najwyższej swej postaci, zdaniem wielu z najczcigodniejszych jej mistrzów, nie dawała się – i nie daje – uprzystępnić ogółowi tej ludzkości, której ma być zdobyczą i narzędziem”.