logo
FA 11/2020 informacje i komentarze

Ministerialne roszady

Ministerialne roszady 1

Na wniosek ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka premier Mateusz Morawiecki powołał prof. Włodzimierza Bernackiego (na fot.) na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Ścisłe kierownictwo resortu będzie tworzył wraz z dr Anną Budzanowską i prof. Grzegorzem Wrochną (oboje w randze podsekretarzy stanu) oraz powołanym kilkanaście dni później, byłym ministrem nauki Wojciechem Murdzkiem (sekretarz stanu).

Prof. Bernacki ur. się w 1960 r. w Proszowicach. W 1987 r. ukończył studia z zakresu politologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego. W 2013 roku otrzymał nominację profesorską. Specjalizuje się w historii doktryn politycznych i prawnych.

W latach 1982–83 oraz 1986–88 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach. W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2008 r. objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych. W 2002 roku został prezesem Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej Pro Publico Bono.

Był posłem na sejm VII i VIII kadencji. W ubiegłym roku uzyskał mandat senatora X kadencji, zdobywając w okręgu nr 34 blisko 98 tys. głosów. W izbie wyższej parlamentu pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członka Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Nazajutrz po tej nominacji ze stanowiska wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego zrezygnował prof. Wojciech Maksymowicz. W resorcie nadzorował Departament Innowacji i Rozwoju oraz Departament Współpracy Międzynarodowej. O decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Przez ostatni czas starałem się swoim doświadczeniem i wiedzą służyć Polsce w najlepszy możliwy sposób. Wiele rzeczy udało się usprawnić, część projektów jest w trakcie realizacji, między innymi bardzo ważna ustawa o biobankach. Organizowałem pracę naukowców nad polskimi metodami walki z koronawirusem. Koordynowałem funkcjonowanie uczelni, aby studenci i nauczyciele akademiccy byli jak najbardziej bezpieczni podczas pandemii. Zawsze jednak podkreślałem, że najpierw jestem lekarzem dopiero później politykiem. Widząc sytuację pandemiczną w Polsce postanowiłem wrócić do swoich pacjentów, którzy obecnie potrzebują mnie bardziej niż kiedykolwiek (…) Wracam operować nowotwory mózgu, pracować w klinice Budzik, ale także pomagać chorym na oddziale covidowym” – napisał na Facebooku.

Funkcję wiceministra nauki sprawował od 26 lipca 2019 roku. W resorcie kierowanym wówczas przez Jarosława Gowina zastąpił Piotra Müllera. Było to jego drugie ministerialne stanowisko. Wcześniej, od października 1997 r. do marca 1999 r., sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej. W latach 2016–2019 był prorektorem ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

MK

Wróć