logo
FA 11/2020 Okolice nauki

Książki nadesłane

Ludwig WITTGENSTEIN, The Big Typescript. Ts 213 (fragmenty), wybór, tłum., wstęp Piotr Dehnel, Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2019, seria: Seria Wittgensteinowska.

Anna JAWOR, Urszula MARKOWSKA-MANISTA, Marta J. PIETRUSIŃSKA, KONKULTURA. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2020.

Iwona Maria STRACHANOWSKA, Lotnisko Europa. Tom I – Wybrane dylematy dwujęzyczności i wielojęzyczności, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2018.

Aleksandra NIEWIARA, My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej, Wyd. UŚ, Katowice 2020.

Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje), pod red. Bernadetty CIESEK-ŚLIZOWSKIEJ, Beaty DUDY, Ewy FICEK i Katarzyny SUJKOWSKIEJ-SOBISZ, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jerzy JANKOWSKI, Moje frontowe dni. Wspomnienia z lat 1925-1945, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Wojna i pamięć.

Paweł SZCZEPANIK, Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia. Studium z zakresu etnoarcheologii religii, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Artur DUDA, Teatr w Toruniu 1904-1944. Opowieść performatyczna, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Immanuel KANT, Opus postumum (wybór), wyd. Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UMK, tłum. Tomasz Kupś i Mirosław Żelazny, red. nauk. Tomasz Kupś i Marta Szymańska-Lewoszewska, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2019.

Krzysztof POMIAN, O autonomii uniwersytetu. Wykład wygłoszony przez Krzysztofa Pomiana z okazji nadania 24 maja 2017 r. Doktoratu Honorowego Uniwersytetu Łódzkiego wraz z laudacją, recenzjami i bibliografią prac Autora, Wyd. UŁ, Oficyna Wyd. Epigram, Łódź 2020.

Izabella ADAMCZEWSKA-BARANOWSKA, Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego, Wyd. UŁ, Łódź 2020.

Autoportret z Olimpiadą w tle, red. Mateusz SKUCHA, Wyd. UJ, Kraków 2020.

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, red. nauk. Anna SAJDAK-BURSKA, Iwona MACIEJOWSKA, Wyd. UJ, Kraków 2020, seria: Dydaktyka akademicka.

Natalia WĄSIK, Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego. Aspekty prawnokarne, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Dorota PIEKARCZYK, (Nie) oceniaj książki po okładce. Teksty na okładkach publikacji popularnonaukowych, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

Przemysław URBAŃCZYK, Trudna historia zwłok, t.1: „Wrócisz do ziemi”, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Mary Jane TACCHI, Jan SCOTT, Depresja, tłum. Joanna Witkowska, red. nauk. Eleonora Bielawska-Batorowicz, Wyd. UŁ, Łódź 2020, seria: Krótkie wprowadzenie.

Tomasz FALKOWSKI, Dyskurs historii nauki, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020, seria: Historia.

Aleksander Wojciech MIKOŁAJCZAK, Design kleksa. Społeczna historia wiecznych piór, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2020.

Karl JASPERS, Spinoza, tłum. i oprac. nauk. Jolanta Żelazna, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Klasyka Filozofii.

Karl JASPERS, Filozofia. Tom II: Rozjaśnianie egzystencji, tłum. Mirosław Żelazny, red. nauk. Mirosław Żelazny i Roman Specht, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Klasyka Filozofii.

Karl JASPERS, Filozofia. Tom II: Metafizyka, tłum. Mirosław Żelazny, red. nauk. Mirosław Żelazny i Roman Specht, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Klasyka Filozofii.

Alfred F. MAJEWICZ (wyb., tłum. i oprac.), Japonia późnych lat okresu Meiji oczyma Bronisława Piłsudskiego, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020, seria: Japonica Toruniensia.

Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków, pod red. Jarosława KŁACZKOWA, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2020.

Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, red. nauk. Jerzy WOŹNICKI, Wyd. Nauk. UMK, Warszawa – Toruń 2020.

Wróć