logo
FA 11/2020 życie akademickie

Marek Misiak

Dane z kosmosu

Zabrzmi to złośliwie, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dla popularyzatorów liczy się dotarcie z komunikatem do odbiorców, którzy zrozumieją omawiany problem i zainteresują się nim – podczas gdy dla autorów niektórych publikacji stricte fachowych liczy się chyba przede wszystkim akt nadania komunikatu w przestrzeń; nieważne, czy ktoś zrozumie całość, ważne, że zacytuje.