logo
FA 11/2020 życie akademickie

Aneta Zawadzka

Czytelnia czasopism

Fachowa siódemka

Czytelnia czasopism 1Opiniowanie projektu strategii uczelni, a także jej planu rzeczowo-finansowego, monitorowanie gospodarki finansowej i kwestii związanych z zarządzaniem jednostką oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego z działalności, to zadania, jakie postawione zostały przed pierwszą w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Radą Uczelni. Jak dokładnie wygląda praca tego nowoutworzonego ciała, informuje miesięcznik UJ „Alma Mater” (nr 215-216/2020).

Z rozmowy z prof. Jackiem Purchlą, przewodniczącym Rady, dowiedzieć się można o szczegółach działalności organu, którego powstanie było wynikiem wejścia w życie Ustawy 2.0. Ten akt normatywny określił bowiem sposób konstruowania rad uczelni oraz wskazał zakres ich kompetencji. Na UJ siedmioosobową Radę Uczelni utworzyły osoby wywodzące się z krakowskiego uniwersytetu. Jak podkreślił interlokutor, całe grono zgodziło się co do tego, by w swojej działalności kierować się raczej formułą doradczą, a nie wyłącznie kontrolującą, posiłkując się przy podejmowaniu kolejnych uchwał zasadą konsensusu. Prof. Purchla zaznaczył, że każdy z członków rady wykorzystuje posiadane zasoby, by rozwiązywać istotne zagadnienia, które w ostatecznym rozrachunku przysłużyć się mają do rozwoju najstarszej polskiej uczelni.

Rada Uczelni działa w sposób w pełni transparentny, komunikując wszelkie podejmowane decyzje za pośrednictwem stron internetowych, tak by wszyscy zainteresowani mogli w każdym momencie śledzić jej dokonania.

Wszystko się spina

Czytelnia czasopism 2Przedsiębiorczość akademicka rozwija się w ostatnich latach naprawdę dynamicznie. Na wielu uczelniach zaobserwować można tendencję do tworzenia spółek typu spin-off i spin-out. O tym, jakie korzyści przynieść może ekspansja tego korzystnego trendu, informuje magazyn Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy „Format 2.0” (nr 11/2020).

Realne wsparcie rodzimej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na całe otoczenie, a także wzmacnianie aktywności pracowników, doktorantów i studentów, to tylko niektóre przykłady potwierdzające tezę o istnieniu konkretnych profitów wynikających z zaangażowania szkół wyższych w obszar przedsiębiorczości. Uczelnia z miasta nad Brdą dobrze odnalazła się w świecie nowoczesnych trendów i obecnie może pochwalić się sporą ilością podmiotów obejmujących swoim zasięgiem wiele zróżnicowanych sektorów. Na liście obiecujących inicjatyw ważne miejsce zajmuje Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy zajmujące się administrowaniem realizacji usług badawczych i eksperckich świadczonych na rzecz przedsiębiorców. Istotne zadania wypełnia pierwsza spółka typu spin-out, MELTICA sp. z o.o., która powołana została, by rozwiązywać problemy techniczne firm z branży tworzyw polimerowych. BMU PROJECT sp. z o.o. z kolei, jako spółka inżynierska typu spin-out, powstała, aby świadczyć usługi w zakresie prac projektowo-konstrukcyjnych maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Renewable Technologies sp. z o.o., dzierżąca palmę pierwszeństwa w kategorii spółek spin-off, ma na celu wdrażanie rozwiązań technologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, klastrów energii i elektromobilności.

Bieg po zwycięstwo

Czytelnia czasopism 3Olimpijska maksyma „citius, altius, fortius” (szybciej, wyżej, silniej) bliska jest wszystkim sportowcom, zdeterminowanym, by w każdych zawodach odnosić zwycięstwo. Pragnieniem każdego zawodowca jest bowiem zawsze zdobycie krążka z najcenniejszego kruszcu, a niezłomne dążenie do założonego celu, bez względu na wszelkiego rodzaju trudności, charakteryzuje największych mistrzów. Doskonałą ilustrację tej tezy stanowi historia polskiego lekkoatlety, Janusza Kusocińskiego, który zdobywając złoty medal igrzysk olimpijskich, pokonał nie tylko silnych rywali, ale przede wszystkim własne słabości. Pomimo ogromnego bólu stóp spowodowanego niedopasowanymi butami, udało mu się bowiem wygrać bieg i stanąć na najwyższym stopniu podium.

O tym, jak czerpać motywację do codziennej pracy od takich bohaterów, opowiada w rozmowie z „Leszczyńskim Notatnikiem Akademickim” (nr 69/2020) dr Janusz Poła, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Interlokutor podkreśla, że tak, jak wiele wysiłku musi włożyć sportowiec, żeby osiągnąć sukces, tak samo wiele trzeba włożyć pracy, by uczynić uczelnię miejscem, gdzie każdy zainteresowany zrealizuje swoje zamierzenia, plany i marzenia. Podczas ponad dwóch dekad dotychczasowej działalności udało się leszczyńskiej uczelni osiągnąć wiele. Widoczną metamorfozę przeszła w tym czasie cała jej infrastruktura. We wspomnianym okresie powstała zarówno Biblioteka Uczelniana, jak i aula wielofunkcyjna. W najbliższych planach znajduje się budowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo oraz stworzenie nowych laboratoriów i pracowni.

Leszczyńska PWSZ niezmiennie stawia na rozwój, bezpieczeństwo oraz współpracę z firmami miasta i regionu. Wszystkie działania podejmowane przez jej władze mają na celu stworzenie miejsca mającego status nowoczesnego ośrodka kształcenia.

Aneta Zawadzka

Wróć