logo
FA 10/2021 życie akademickie

Radosław Giętkowski

Zbyt krótkie terminy

Zbyt krótkie terminy 1

Praktyka pokazuje, że terminy, w jakich powinny być przeprowadzane postępowania w sprawach dyscyplinarnych na uczelniach, mogą być niewystarczające. Poza tym w odniesieniu do niektórych etapów postępowania brakuje jasnych unormowań co do czasu, w jakim powinny być zamknięte.