logo
FA 10/2021 w świecie ocen i recenzji

Marcin Chałupka

Recenzja kontrolowana… recenzja kontrolowana…

Recenzja kontrolowana… recenzja kontrolowana… 1

W środowisku akademickim coraz głośniej o próbach podważania recenzji, nie od strony merytorycznej, bo to nieskuteczne, a od strony formalnoprawnej; z zarzutami naruszenia dóbr osobistych, poświadczenia nieprawdy czy zniesławienia pod adresem recenzenta włącznie.