logo
FA 10/2021 w świecie ocen i recenzji

Marek Kosmulski

Recenzent też człowiek

Recenzent też człowiek 1

Za rzetelną powinniśmy uważać recenzję, która dobrze służy celowi, w którym została napisana. Jeżeli manuskrypt wymaga poprawek, to recenzent powinien wskazać konkretne słabe punkty i ewentualnie zasugerować, jak je poprawić. Jeżeli manuskrypt w ogóle nie nadaje się do druku, to obowiązkiem recenzenta jest uzasadnienie takiej decyzji.