logo
FA 10/2021 informacje i komentarze

Mariusz Karwowski

Rada Młodych Naukowców

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład Rady Młodych Naukowców – organu doradczego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju karier młodych badaczy. Od 2010 roku zasiadało w niej ponad stu naukowców. Początkowo kadencja RMN trwała rok, później dwa lata, a ostatni skład działał od marca 2018 roku do 25 stycznia 2021 roku. Od ponad pół roku skład Rady pozostawał nieobsadzony.

MEiN ogłosiło nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji w lutym. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 20 nowych członków, którzy 24 września otrzymali powołania do tego organu doradczego. Wśród nowych członków jest 4 przedstawicieli nauk społecznych, po 3 – nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jeden reprezentant nauk teologicznych. Siódma kadencja RMN rozpoczęła się 1 października i potrwa do końca września 2023 roku.

Do zadań RMN należy m.in.: identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców; przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki; wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce.

Radę tworzą obecnie: dr Dominika Bugno-Narecka – Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; dr Jakub Pruś – Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie; dr Tomasz Sińczak – Wydział Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. inż. Tomasz Hadaś – Instytut Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; dr inż. Alicja Kazek-Kęsik – Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej; kpt. mar. mgr inż. Radosław Kiciński – Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; dr Monika Turska – Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; dr Iwona Sulowska-Daszyk – Instytut Rehabilitacji Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; dr hab. n. med. Adam Wylęgała – Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; dr Grzegorz Smołucha – Laboratorium Genetyki Molekularnej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego; mgr inż. Daria Budzyńska – Zakład Wirusologii i Bakteriologii w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym; dr inż. Aleksandra Dunisławska – Katedra Biotechnologii i Genetyki Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; dr Diana Dajnowicz-Piesiecka – Zakład Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; dr Arkadiusz Jasiński – Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego; dr Igor Kilanowski – Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; dr Tomasz Wicha – Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Przemysław Dąbek – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego; dr inż. Katarzyna Gwóźdź – Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; dr inż. Mateusz Szatkowski – Katedra Optyki i Fotoniki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej; ks. dr Łukasz Samiec – Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie.

Pracami Rady Młodych Naukowców VII kadencji będzie kierował dr Igor Kilanowski. Po raz pierwszy w historii tego organu przewodniczącego wskazał minister nauki, a nie sami jego członkowie.

Mariusz Karwowski

Wróć