logo
FA 10/2021 życie naukowe

Jolanta Muszyńska, Karol Konaszewski, Janusz Surzykiewicz

Quo vadis, pedagogiko?

Kilka refleksji o sposobie uprawiania badań edukacyjnych

Quo vadis, pedagogiko? 1

Zadaniem tak rozumianej pedagogiki jest opracowanie swoistej metateorii wychowania, zdefiniowanie miejsca pedagogiki pośród innych nauk, sformułowanie fundamentalnej bazy pojęciowej, umożliwiającej opis rzeczywistości wychowawczej oraz dialog interdyscyplinarny o istocie podstawowych dla niego procesów.