logo
FA 10/2021 życie naukowe

Helena Ostrowicka

Pytanie badawcze

Jak to się dzieje, że zjawia się właśnie to pytanie, a nie żadne inne na jego miejsce?

Pytanie badawcze 1

Wyszukiwanie luk w stanie wiedzy rzadko wiąże się z prostą ich identyfikacją. Częściej jest to proces, który obejmuje złożone zabiegi organizowania i łączenia istniejących badań w określony sposób, i stanowi, przywołując metaforę Julii Kristevy, „mozaikę” cytowań i przypisów.