logo
FA 10/2021 w stronę historii

Piotr Hübner

Potwarcom podobało się nazwać mnie jakobinem

Potwarcom podobało się nazwać mnie jakobinem 1

Ks. Kołłątaj zorganizował Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Projektował dopełniające teksty: „Konstytucję ekonomiczną” oraz „Konstytucję moralną”. Zyskał miano „przyjaciela ludu”, ale i krąg nieprzyjaciół. Mając poparcie króla, został mianowany podkanclerzym koronnym i otrzymał Order Orła Białego.