logo
FA 10/2021 życie akademickie

Zespół KEN do spraw ewaluacji szkół doktorskich: Dominik Antonowicz (przewodniczący), Lucyna Rotter, Piotr Pruszczyk, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, Maciej Ogorzałek, Jan Pomorski, Alicja Majewska, Stefan Jackowski, Zygfryd Glaeser

Ewaluacja szkół doktorskich

Ewaluacja szkół doktorskich 1

Polska należy do krajów o niskiej liczbie doktorantów oraz skrajnie niskiej skuteczności ich kształcenia. Kluczem dobrego wyboru szkół doktorskich jest upublicznienie informacji o ich profilu i sposobie funkcjonowania.