logo
FA 10/2021 życie akademickie

Paweł Poszytek, Katarzyna Maniszewska

Erasmus+ a rankingi szkół wyższych

Erasmus+ a rankingi szkół wyższych 1

Samym umiędzynarodowieniem nikt żadnego z prezentowanych rankingów nie wygra, dobitnie pokazują to przedstawione metodologie i wagi w poszczególnych rankingach. Jeśli jednak do procesu internacjonalizacji uczelnia podchodzi w sposób strategiczny, długofalowy i kompleksowy, zwrot z tej inwestycji może być znaczący, również w wymiarze pozycji w międzynarodowych rankingach.