logo
FA 10/2021 felietony

Leszek Szaruga

Biblioteka domowa

Biblioteka domowa 1

Nigdy nie lubiłem siedzieć w bibliotekach, które siłą rzeczy formowały mi czas i zmuszały – zmuszają, bo jednak czasem mus to mus – do dyscypliny. W latach siedemdziesiątych wszakże, gdy wykonywałem żmudną, acz chyba pożyteczną pracę bibliografa – dokumentowałem życie literackie Warszawy w latach 1918-1926 – innego wyjścia nie było. Należę do wymierającego już gatunku fiszkowców…